Her finder du en liste over foldere, plejeplaner og rapporter mm., som du kan downloade.

  Fugleværnsfondens jubilæumsbog
  I forbindelse med fondens 50 års jubilæum udgav fonden en   stor fotobog om fuglene og naturen i fondens reservater.   Bogen er skrevet af en af landets bedste naturjournalister, Jan   Skriver, med bidrag af DR Derudes Søren Ryge Petersen. Den   er illustreret med fotos af dygtige naturfotografer. Læs mere   om bogen, som kan købes via Naturbutikken her

     


Fugleværnsfondens folder om testamentariske gaver

De betænkte Fugleværnsfonden i 2004 - 2016. Se liste over testamentariske gaver 

God fondsledelse
Godkendt skema for anbefalinger for god fondsledelse
Generel information om bestyrelsen i henhold til anbefalinger for god fondsledelse (supplerende dokument til ovenstående skema)


  Fugleværnsfondens årsskrift - 2016
  Læs om årets gang i fuglereservaterne

 

 

 

 


  

Tidligere udgaver: 
2015, 20142013, 20122011, 2010, 2009,2008, 2007, 2006200520042003


Vedtægter for Fugleværnsfonden


Fugleværnsfondens regnskab for 2015


Fugleværnsfondens årsberetning fra 2004 og frem:

20162015, 2014, 20132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


SVALESPILLET - fascinerende "trækfuglespil" for børn og voksne - download det her


FUGLEVÆRNSFONDENS TURFOLDER 2017 
Den kan downloades her, hentes i Naturbutikken eller i et af fondens reservater nær dig.


Foldere fra nogle af fuglereservaterne:

Nivå Bugt Strandenge:
forår

Vaserne: 
forårsommerefterårvinter

Gundsømagle Sø
forår, efterår, vinter

Ravnstrup Sø

Nyord Enge
forår, sommer, efterår, vinter 

Barup Sø 

Saksfjed-Hyllekrog

Gulstav Mose

Tryggelev Nor

Bøjden Nor

Søgård Mose

Bremsbøl Sø

Stormengene

Sølsted Mose

Stubbe Sø

Agerø


Plejeplaner:

Plejeplan Vaserne

Plejeplan Gundsømagle Sø

Plejeplan Barup Sø

Plejeplan Tryggelev Nor

Plejeplan Bøjden Nor

Plejeplan Stormengene

Plejeplan Stubbe Sø

Plejeplan Agerø

Plejeplan Hyllekrog-Saksfjed 


Idéfase 2007 Natura 2000 plan:
Fugleværnsfondens kommentarer til basisanalyserne for Natura2000- områder indenfor fuglereservaterne kan findes under de enkelte reservater - under "Naturpleje". 


Fugle for folket
Aage V. Jensen Naturfond støttede i 2003  -2009 et stort projekt i Fugleværnsfonden. Se folder om projektet her


Fuglekasser
Her kan du hente tegninger til stære- og mejsekasser


Rapporter
Ynglefuglerapport Nyord Enge 2016 - Avifauna Consult
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidsskrifter
DOFT om Fugleværnsfonden